Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

„Nebuď otrokem své vlastní minulosti - vrhni se do velkolepých moří, ponoř se hluboko a plav daleko, aby ses vrátil se sebeúctou, novou silou a zkušeností, která vysvětlí všechno staré.

Ralph Waldo EmersonJak můžeme změnit svět
22. března 2012
Otázka: pokouším se přijmout bolest a utrpení, jež na světě existují, aniž bych zahořkla vůči lidstvu. Jak je možné, že různí duchovní vůdcové říkají, že všechno je, jak má být? Jak mohou brát svět dokonalý, zatímco lidé provádějí pokusy na vyděšených zvířatech a všude ostošest bují války, bezpráví a lačnost?...
__________________________________________________________________________

Nad Odrou
15. srpna 2011
Staňka mi opět poslala povídání, tentokrát o malém zážitku z Maria Skaly nad Odrou, a tak se s vámi o její prožitky dělím :-)...

Pod skálou a stromy, nad řekou Odrou se tiše a jemně dívá na svět Panna Maria s Ježíškem v náručí. Schovaná v malé jeskyňce, opatřené stříškou proti dešti a sněhu, kovovými svícínky ve skále a zdobené květinami. Schody vedoucí k soše jsou pokryty vázami plnými květin a svíčkami. Plamínky potmě načervenalým, mihotavým světlem ozařují jeskyni a umocńují klid místa… jenom zurčící pramen vody je slyšet stříbrnými hlasy země a řeka si šumí po kamenech jak mašle z organzy a hedvábí...
__________________________________________________________________________

Kumránské svitky
6. ledna 2011
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století...
__________________________________________________________________________

Co je smysl života?
22.listopadu 2010
Spousta lidí začne dříve či později přemýšlet o tom co vlastně chtějí a jak najít to své štěstí. Je snad smysl života to, že jsme se náhodou narodili, půlku života promrhali tím, že jsme se těšili až začneme skutečně žít, pak nás čeká těžká práce, abychom zlepšili své životní podmínky a uspokojily své potřeby, měli děti a o ty se postarali, zhruba v 70 až 80 letech zemřeli a pak již nikdy neexistovali? Možná ano, možná ne...
__________________________________________________________________________

Balzám na duši
18.listopadu 2010
Kdysi za dávných časů žil v jedné vesnici hospodář jménem Adam se svou ženou Evou. Pracovali na svém malém hospodářství, orali půdu, tkali plátno a žili spolu spokojeně. Jejich práce však byla velice těžká, museli tvrdě pracovat od slunka do slunka. Proto, když se jim narodil syn Tomáš, se Adam rozhodl, že ze svého syna vychová skutečně tvrdého chlapa, který by se s takovým těžkým životem uměl vypořádat...
__________________________________________________________________________

Odpuštění je cesta lásky
1. listopadu 2010
Síla lásky a odpuštění dokáže v našem životě zázraky.
Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpovědí téměř na všechno. Když máme v životě nějaký zádrhel, obyčejně to znamená, že je třeba někomu odpustit. Pokud volně neplyneme životem, zpravidla jsme ulpěli na nějakém okamžiku v minulosti. Může to být lítost, smutek, ublížení, strach nebo vina, stud, hněv či odpor, někdy dokonce i touha po pomstě...
__________________________________________________________________________

Myšlenka za 1000$
13. dubna 2010
Byli dva farmáři, Jeff a Steve. Každý bydlel na opačném konci města, ale občas spolu rádi obchodovali. Jednou ve čtvrtek přijel Steve za Jeffem s tím, že potřebuje peníze na opravu auta a chtěl by mu proto prodat osla...
__________________________________________________________________________

Nejlepší kukuřice
13. dubna 2010
Žil jeden moudrý farmář, který miloval svoji kukuřici. Žil v oblasti drobných vesniček a v jedné z nich vlastnil svá rozlehlá pole plná kukuřice. Venkovský stereotyp čas od času povznesli zajímavé každoroční soutěže...
__________________________________________________________________________

Berte věci takové, jaké jsou
7. dubna 2010
Na břehu moře žili tři staří zenoví mniši, kteří pokročili tak daleko ve svém duchovním vývoji, že se kolem nich děly zázračné věci...
__________________________________________________________________________

Nesuď - neznáš celý příběh!
18. března 2010
V malé indiánské osadě žil starý muž se svým synem. Lidé k němu chodili pro radu, byl uznáván za nejmoudřejšího stařešinu až do dne, kdy se spustil řetěz podivuhodných událostí...
__________________________________________________________________________

Odpusťte svým rodičům
10.února 2010
Zdá se, že úkolem nás dospělých je pátrat, a to za každou cenu, po tom, jak svým rodičům odpustit jejich nedokonalost. V některých rodinách bývají tyto nedokonalosti jen drobné a nevýznamné, v jiných značné, ale každý z nás se musí se zlem a utrpením vypořádávat ve vlastním životě, aniž by měl možnost svalit vinu na nějakého obětního beránka...
__________________________________________________________________________

Naslouchejme zákonům přírody
10.února 2010
Existuje leccos, včetně prostředků konvenční medicíny, čím můžeme prospět svému zdraví. Pokud ale chybí harmonie v našem fyzickém, emocionálním či mentálním těle, dochází opakovaně k poruchám funkce organismu. Dnes se nejčastěji setkáváme s poruchami těla emocionálního, neboť právě je často zanedbáváme. Jakmile však pochopíme, jak s ním zacházet, má to pro naše zdraví nesmírnou cenu...
__________________________________________________________________________

Dávání viny druhým
9.února 2010
Nejsme-li schopni odpustit druhým, o kterých se domníváme, že nám v minulosti ublížili, musíme se zamyslet nad svým rozhodnutím dávat jim vinu za naše utrpení...
__________________________________________________________________________

Svoboda a odpoutání - pevný základ pro vzájemnou důvěru, respekt a lásku
9.února 2010
V mnoha vztazích, a to i ve vztazích mezi dětmi a rodiči, jde o to, abychom na sobě pracovali.
Ve vztazích poznáváme mnoho nedokonalostí a na povrch vyplouvá množství vnitřních vlastností. Tento poznatek může vést k bolestnému rozhodnutí, k nutnosti odpoutat se od dítěte nebo od partnera...
__________________________________________________________________________

Duchovní příčiny nemocí
9.února 2010
Spoustu věcí v životě jsme schopni dát do souvislosti, dokonce některé jevy považujeme za naprostou samozřejmost‚ jen se nesmí dotýkat nás samotných...
__________________________________________________________________________

Kmenová duše a volání na cestu
28.ledna 2010
Když poodstoupíte od kolektivu, musíte být připraveni snášet jeho hněv, ale musíte jít dál, dokud nezískáte z nevědomí to, co vás přivolalo. Plod vašeho hledání se po vašem návratu stane darem kolektivu – teprve a pouze tehdy bude jeho hněv utišen." C.G.Jung.
__________________________________________________________________________

Interiér podle zvěrokruhu
13. října 2009
Zařizujete si byt a potřebujete poradit s výběrem barev a vhodného nábytku? Většina z vás si určitě ví rady. Pro ty, kteří náhodou narazí na nepřekonatelné problémy, máme poslední záchytnou radu. Nechte si poradit od astrologa a navrhněte si byt podle vašeho znamení zvěrokruhu...
__________________________________________________________________________

Biorytmy: Dokonale vyladěné soustrojí
1. října 2009
Často se pohybujeme v uměle vytvořeném prostředí, které tepe uhoněným nonstop tempem. Vzdalujeme se i těm nejprostším přírodním zákonům - den protahujeme hluboko do noci, před zimou ujíždíme do tropických krajin a vrásky stáří likvidujeme plastickými operacemi...
__________________________________________________________________________

Sobectví a meditace
24. září 2009
Vaše mysl se naučila, že nesobectví je duchovní. Já vím, že je, ale dokud nejste dostatečně sobečtí na to, abyste poznali sebe sama, není nesobectví možné. Nesobectví se dostaví jako důsledek sebepoznání, jako důsledek toho, že jste sami sebou...
__________________________________________________________________________

Jarně letní den
6. září 2009
Moje přítelkyně "druidka" Staňka mi poslala milou povídku...pohladila mě po duši, a tak se s vámi chci o tuto radost podělit ...Anna

Jsem ve svém domečku na kraji velké kopretinové louky, okénka otevřená, zahrádka provoněná denivkami a pivoňkami. Okolo lípy v květu hučí včelami, ptáci zpívají a předhánějí se v letech na trávník. V čerstvě posečené trávě mají prostřený stůl. Občas má straka snahu přiblížit se ke stromu a malí ptáci, kosi, červenky a jiní ji pěkně prohánějí, křičí na poplach. Stojím si uprostřed toho hemžení i klidu a cítím v sobě chvění...

__________________________________________________________________________

Malinká duše a slunce
19. srpna 2009
Byla jednou jedna Malinká duše, která řekla Bohu: „Já vím, kdo jsem!“ A Bůh řekl: "To je skvělé! Kdo tedy jsi?" A malinká duše vykřikla: "Jsem světlo!" Bůh se zeširoka usmál "To je pravda!" zvolal. "Ty jsi světlo." ...
__________________________________________________________________________

Desatero ukazatelů lidských cest
12. srpna 2009
V minulosti lidé přijímali do svého života Boží Zákony. Desatero vedlo lidi k respektování přírodních zákonů. Myslím si však , že desatero bylo nesprávně vykládáno a spíše sloužilo k vyvolávání strachu v lidech a tím k možnosti manipulace (strach samozřejmě není součástí etiky života). Přesto svoje poslání částečně plnilo, neboť lidé ve strachu před hříchem přemýšleli o tom, co činí...
__________________________________________________________________________

Evangelium esejských
8. sprna 2009
Uplynuly téměř dva tisíce let od té doby, co Syn člověka učil lidi "Cestě, Pravdě a Životu". Přinesl nemocným uzdravení, nevědomým moudrost a zbědovaným štěstí. Dobyl polovinu lidstva a celou západní civilizaci. Tato skutečnost potvrzuje věčnou životní sílu Mistrových slov a jejich vysokou a nedostižnou hodnotu...
__________________________________________________________________________

Terapie a léčení
5. sprna 2009
Každý máme svou osobní zkušenost s bolestí, ať už to byla bolest tělesná, nebo mentální. Je obtížné o tom hovořit, protože jakkoli citlivá slova použijeme, vždy se najde někdo, kdo naše subjektivní zkušenosti s bolestí zesměšní přirovnáním ke své vlastní bolesti, a dodá: "Nikdo si neumí představit, jaká bolest to byla." Přesto ale je třeba o bolesti a utrpení hovořit...
__________________________________________________________________________

Tři síly
4. 8. 2009
Opakovaně jsme konfrontováni se základním požadavkem spirituálního vývoje "Člověče, poznej sám sebe!" Proč se tomuto požadavku připisuje tak velký význam? Cožpak se neznáme již dostatečně? A co má z tohoto hlubokého sebepoznání vyrůst?...
__________________________________________________________________________

Slova jsou nitroglycerin, léčí nebo zabíjí
10. září 2008
Proč bezmyšlenkovitě vyslovíme jed a jen s ostychem lék? Tisíce slov denně promluví každý z nás. Tisíce slov slyšíme ze všech stran. Tisíce emocí, která slova s sebou nesou se dnes vpily do našeho podvědomí. A pouze člověk, který se naučí vládnout svým slovům, bude opravdově vládnout i svému životu...
__________________________________________________________________________


Návštěva:
©etikoterapie2009