Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Jak změnit svět

Aby lidé dosáhli všeho, co se po nich žádá, musejí sami sebe považovat za větší, než skutečně jsou.

GOETHE


Abys mohl přetvořit svůj život, změň svá očekávání.

Život se rodí z Tajemství:
Chvíle se odvíjejí jedna za druhou, věci se dějí.
Naše mysl pak vytváří významy, a tomuto dění je přisuzuje.
Vidíme věci ne takové, jaké skutečně jsou,
ale pod zorným úhlem toho, jací jsme my sami.
Protože naše mysl nahlíží na svět
přes okna interpretací a očekávání,
konstruuje z toho, co se prostě rodí,
podle potřeby drama, komedii,
romanci, nebo nekonečný seriál.
Naše sny a dramata jsou tudíž výplodem naší mysli –
A stres vzniká, když mysl vzdoruje tomu, co je.
Abys dosáhl svobody, smířil se s Tajemstvím,
Znovu objevil svůj svět, změň svá vlastní očekávání.
Realita není to, co za ni považujeme.


Otázka: pokouším se přijmout bolest a utrpení, jež na světě existují, aniž bych zahořkla vůči lidstvu. Jak je možné, že různí duchovní vůdcové říkají, že všechno je, jak má být? Jak mohou brát svět dokonalý, zatímco lidé provádějí pokusy na vyděšených zvířatech a všude ostošest bují války, bezpráví a lačnost?

Odpověď: V našem světě se snoubí krása s ohyzdností, laskavostí a krutostí. Otázka zní, nač upínat pozornost. Jak kdysi napsal neznámý básník: „Když dva muži hledí skrz mříže, jeden vidí bláto a ten druhý hvězdy“. I když soucítíte s rostoucími bolestmi, jež sužují lidstvo, dovolte kráse, naději a humoru toho světa, aby ukonejšily rány vašeho citlivého srdce.

Jestliže na svět hledíme výhradně přes filtr svých ideálů, tento svět jím jim nikdy nemůže plně vyhovět. O vlivu, který má naše očekávání na vnímání světa, zkuste zauvažovat při čtení následující anekdoty:
Farmáři se z kůlny ztratila sekyra. Začal podezírat sousedova syna – ten mládenec vyhlíží jako zloděj, chová se jako zloděj a mluví jako zloděj. Když ten farmář pohřešovanou sekyru zase našel, sousedův syn vyhlížel, choval se a mluvil jako každý jiný mladík.

Skutečnost, že stíny existují jak ve světě, tak v nás, by nás neměla zaslepovat vůči světu. Zkuste najít naději v tomto pochopení: není pro nás nic jednoduchého vyrůst z dítěte do pubescenta a stát se dospělým – a ani pro lidstvo není snadné dozrát. Ačkoliv si přejeme, aby to bylo jinak, svět se stejně rozvíjí tak, jak sám chce. Nemůžeme dělat nic jiného, než si pěstovat vlastní vizi, abychom v sílících bolestech našli smysl. Mezitím se vzmužte a obrňte své srdce veškerým hrdinstvím a soucitem; dovolte těmto pozitivním příkladům, aby vás udržovaly při dobré mysli uprostřed zpráv o zvěrstvech, válkách a lidské pošetilosti, které se na nás valí ze všech stran. Potíže a bolest, jimiž jsme postihováni a sužováni, nejsou dokonalé v tom smyslu, že by snad byly „v pořádku“, ale jakožto vybuchující sopka či explodující hvězda dokonalé jsou; protože takové věci se zkrátka v Božím vesmíru dějí. Máme snad tolik drzosti, že si myslíme, že víme, jak by se měl svět vyvíjet, či dokonce, jak se vyvíjet bude?

Zde vám předkládám příběh o fotbalistovi, kterého trýznila rakovina. Tenhle muž ležel na nemocničním lůžku, a když do místnosti vešel jeho trenér a zeptal se, jak se mu vede, odpověděl: „Ale jo, docela to jde“. Jeho zapadlé oči však vypovídaly o něčem jiném. Po dlouhé chvíli ticha se trenér naklonil blíž k fotbalistovu obličeji. „Poslechni Miku, potřebuju, abys v červenci byl na letním výcvikovém táboře zase normálně na trávníku. Musíš být připravený jít do toho – letos to celé zvládneme!“ A Mike Westhoff, který je nyní vyléčený z rakoviny kostí, dnes funguje jako trenér zvláštních družstev v klubu Miamští delfíni. O trenérovi Donovi Shulovi řekl: Bral mě takového, jaký bych měl být – ne takového, jaký jsem byl. A to změnilo situaci.“

Těžkosti a protivenství jsou součástí života, ale je jen na vás a na vašem zorném úhlu závisí, zda je budete brát jako tragédii či hrdinství, jako příhody groteskní či smysluplné. To vaše mysl je schopna přiřknout události smysl, či ji opentlit šílenstvím, dokáže zažehnout svíci, nebo rozpoutat kletbu temnoty – pouze ve vašich rukou je, co si zvolíte. Utrpení světa vykurýrovat nemůžete; vyléčit můžete jen sama sebe. Přijměte život za podmínek, jež se s ním pojí. Pokud toužíte po laskavějším světě, chovejte se laskavě; jestliže chcete mírumilovný svět, zjednejte si mír ve vlastním nitru. Vaš trápení nikomu neposlouží. Zbavte se tudíž očekávání a osvoboďte svůj život. Osvobodit ostatní lidi můžete jedině z pozice svobodné bytosti.

Největším objevem mé generace je fakt, že lidské bytosti mohou měnit svůj život díky tomu, že mění stav své mysli. William James

Z knihy: Dan Millman: Tvůj život má cíl


Vytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009