NutraSweet (aspartam, E-951, E-953 …) je toxin poškozující nervovou tkáň

Oficiální magazín amerického vojenského letectva, Flying Safety (Bezpečnost létání) uveřejnil již v květnu 1992 následující text: „Účinky aspartamu, i když je přijímán jen ve velmi malých dávkách, mohou v těhotenství postihnout plod. Poruchy v souvislosti s aspartamem se u lidí projevují už i při malých dávkách, obsažených v jediné žvýkačce. To může znamenat, že pilot, který pije dietní (lite) limonády, je náchylnější k závratím nebo epileptické aktivitě indukované míháním. Všem takovým pilotům hrozí, že se stanou oběťmi náhlých výpadků paměti, závratí během letu podle přístrojů a postupné ztráty zraku." Monsanto Chemical Co. prodává aspartam jako NutraSweet a EQUAL, a nyní je na trh dodáván i pod jinými názvy různými producenty. Piloti, kteří dostali epileptické záchvaty v pilotních kabinách strojů komerčních leteckých společností přišli o lékařská uschopnění k létání, a tři z nich v tomto roce na aspartam zemřeli.

U FDA se na NutraPoison sešlo více než 10 000 spotřebitelských stížností, což prezentuje 80% ze všech stížností na potravinářské přísady. Jenže nadále letargická FDA neudělala a nedělá vůbec nic pro varování veřejnosti, která tudíž předpokládá, že schválený a tolik propagovaný aspartam musí být stejně bezpečný, jako mateřské mléko.

Jak oznámil magazín OMNI (z května 94), není to nic nového, protože FDA schvaluje zabijácké drogy jako na běžícím pásu: „… 51% léků schválených Federální agenturou pro potraviny a léčiva představuje vážná rizika a může vyvolat nepříznivé reakce, vedoucí k těžké trvalé invaliditě či úmrtí". CDC, John´s Hopkins University a New Jersey School of Medicine odhadují, že na předepsané léky každoročně umírá na 80-120,000 Američanů. Toto zvěrstvo souvisí jen s penězi a už nemá vůbec nic společného se zdravotnictvím. Monsanto vytěží ze svého toxického aspartamového dolu přinejmenším miliardu ročně

Za to si může a také kupuje mnoho úředníků! Proč FDA povoluje smrtící drogy? FDA totiž nepracuje pro občany, ale pro průmysl. Artur Hayes, hlava FDA za Ronalda Reagana, obešel vlastní lidi, aby NutraSweet schválil, a pak přijal jako trafiku práci v oddělení pro práci s veřejností u Searle. Federální právní zástupce Sam Skinner, který původně měl žalovat G. D. Searle Co. za zfalšování testů, jichž použili aby získali schválení pro svůj jed, změnil strany a začal pracovat pro právníky Searle. Případ zanikl, když federální policie nechala vypršet promlčecí lhůtu. (Searle, původního výrobce NutraSweet, pak získala firma Monsanto.)

Pokud používáte aspartam a máte časté bolesti hlavy, občasné deprese, nezřetelné vyjadřování, výpadky paměti, fibromyalgii, ztráty citu nebo bolesti vystřelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratěmi, pocity úzkosti, chronickou únavou, přechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vločkami, odchlípením sítnice, záchvaty nebo bušením srdce, můžete mít ASPARTAMOVOU CHOROBU! Mnozí lékaři prostou otravu methylalkoholem z aspartamu, s příznaky velmi podobnými MS, diagnostikují jako sklerózu multiplex.

Vyhněte se této vražedné droze! MS není rozsudek smrti, ale otrava methylalkoholem! KARDIACI POZOR: aspartam je příčinou abnormální činnosti srdce a může vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti!

Jeden z poctivých toxikologů FDA, Dr. Adrian Gross, později v dopise senátoru Howardu Metzenbaumovi napsal: „Závěry Střediska pro bezpečnost potravin FDA se čtou jako skripta psaná pro Abbott & Costello v tom smyslu, že člověk nabývá dojem, že všechno je naruby a vzhůru nohama. FDA zřejmě prodělala obrat... jakýsi "proces" či taneček plný komedie a kejklířství."

Molekula aspartamu se skládá ze tří složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu a metylalkoholu. Jakmile je jednou v těle, methylalkohol (dřevný líh, který zabil nebo oslepil tisíce lidí propadlých těžkému opilství) se přemění na formaldehyd, a pak na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina, karcinogen třídy A. Fenylanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození mozku. Původní zpráva FDA uvádí 92 zdokumentovaných symptomů, včetně:

snížení citlivosti; otupělost, bolesti hlavy, únava, závratě, nutkání k zvracení, bušení srdce, přírůstek váhy, stavy omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty paměti, rozostření zraku, unáhlené jednání, návaly částečné slepoty, ušní šelesty, bolesti kloubů, deprese, výpadky sluchu, křeče, závislost, ztráta chuti, nespavost, celková sešlost.

Za tím vším je chamtivost, závislost a profit. A to zde nezvažujeme možné reakce aspartamu s léčivy. Jedním z rozhodujících testů jemuž byl aspartam podroben kvůli schválení byla celoroční zkouška orální toxicity na opičí mláďata (SC18862). „U všech zvířat se při středním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty. Jedna z opic, M38, zemřela už po 30 dnech.“ Zpráva dospěla k závěru, že: „… křeče u opic mohou být přisuzovány a souvisí s vysokou hladinou séra fenylalaninu.“ Jinými slovy, tento výzkum prokázal, že aspartam vyvolává u opic epileptické záchvaty. Tyto záchvaty po přerušení dodávek aspartamu ustaly. Když se opice „neúčastnily žádných testů s aspartamem", opět se uzdravily. Nenechte dělat jejich další pokusné opice z vašich rodin!


NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ A POSTIŽENÍ SPOUŠTĚNÁ ASPARTAMEM

Mozkové nádory, sclerosis multiplex; MS, epilepsie, fibromyalgie, chronická únava, Gravesova, Epsteinova, Barrova choroba, Parkinsonova a Alzeheimerova nemoc, cukrovka, Mentální retardace, lymfoma, vrozené vady, systémový sžíravý vřed, SMRT!!

Výzkumníci v Massachusettském technickém institutu zkoumali 80 osob, které trpěly epileptickým záchvaty z konzumace aspartamu. Community Nutrition Institute oznámil: „Těchto 80 případů naplňuje závaznou definici FDA o bezprostředním ohrožení veřejného zdraví, které vyžaduje aby FDA neprodleně nařídila stažení takovéhoto produktu z trhu.“ Amerika zažívá děsivý nárůst případů epilepsie. Fenylalanin v aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vůči těmto záchvatům a blokuje produkci seratoninu. Národem se žene epidemie násilí, které výzkumníci zčásti přisuzují nízké hladině seratoninu v mozku, což s sebou nese deprese, návaly zuřivosti a paranoiu. NutraSweet není potravina: je to sladký chemický jed.

POTRATY A NEPLODNOST
Tkáň plodu nesnáší metylalkohol či fenylalanin! Dr. James Bowen označil NutraSweet za „prostředek instantní regulace porodnosti“. Fertilitní kliniky jsou pak zaplaveny nešťastnými ženami usrkávajícími dietní limonády. Skličující...

Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky, Dr. Louis Elsas, ve svém svědectví před kongresem v roce 1987 prohlásil: „Aspartam je velmi dobře známý jako toxin poškozující nervovou tkáň a látka působící vznik vývojových deformací (způsobuje vrozené vady). Aspartam, v nějaké dosud nedefinované dávce, neodvolatelně má nepříznivé účinky na vývoj dětského či fetálního mozku. PLACENTA KONCENTRUJE FENYLALANIN A TO ZPŮSOBUJE MENTÁLNÍ RETARDACI.“

Při testech aspartam vytvářel nádory prsů a mozku u zvířat. Rakovina prsu je tedy dále umocňována!

Jak decimovat vlastní armádu?
Podle Národní asociace výrobců nealkoholických nápojů (NSDA), se aspartam už při 30°C začíná vysokou rychlostí rozpadat. Náklaďáky naložené dietními limonádami stály v průběhu operace Pouštní bouře po celé týdny pod horkým arabským sluncem, a v důsledku toho si tisíce zdravých amerických mužů a žen po celé měsíce pochutnávalo na formaldehydovém koktejlu. Po návratu domů se u nich a najednou objevila skupina příznaků choroby, nazývané „syndrom války v Perském zálivu“!

Tatáž NSDA, reprezentující 95% výrobců nealkoholických nápojů v USA, přišla s protestem, otištěném v parlamentním záznamu ze 7. května 1985, poukazujícím na nestabilitu aspartamu. Po několika týdnech v horkém klimatu, se většina aspartamu v plechovce limonády rozloží (na formaldehyd, metylalkohol, mravenčí kyselinu, diketopiperazin, aspartylfenylalanin, beta aspartam, tyrozin, L-Dopa, dopamin, norepinefrin, epinefrin, fenyletylalanin, fenypyruvát, kyselinu fenylaktovou, atd.) NSDA požadovala, aby byl aspartam v limonádách zakázán ! To se ovšem nestalo a jakmile začaly cinkat pokladny byly všechny námitky rychle zapomenuty.

Zásoby formaldehydu se tvoří v tukových buňkách, obzvlášť na kyčlích a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet připuštěn na trh, epidemie obezity doslova explodovala! Chcete-li být pěkně tlustí, pijte hodně Coly Lite! Později k tomu můžete dostat ještě cukrovku, oslepnout, podlehnout chronické únavě, MS, depresím a nakonec přijde smrt.

Americké sdružení diabetiků, které od NutraSweet dostává milióny dolarů, ignoruje varování diabetického odborníka Dr. H. J. Robertse, který shrnul 58 diabetických reakcí aspartamu. „Radím VŠEM pacientům s cukrovkou a hypoglykémií, aby se důsledně vyvarovali konzumace aspartamu.“

NutraSweet podplácí i Americkou dietetickou asociaci. Tito výrobci iluzí světové třídy vlastně připouštějí, že jejich materiály píší v Monsanto. Nervový chirurg, Russell Blalock ve své knize „Excitotoxins, taste that kills“ (Excitotoxiny, chuť která zabíjí) píše: „U aspartamu mne vážně znepokojuje jeho souvztažnost s mozkovými, stejně jako pankreatickými, děložními a vaječníkovými nádory a skutečnost, že provokuje takové množství syndromů k nerozeznání podobných příznakům Alzheimerovy choroby.“

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E951 je nejsmrtelnějším toxinem v naší společnosti, kvůli své všudypřítomnosti v tisících jídlech a doplňcích, jako třeba dětských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes už na téměř každém stole místo cukřenky v restauracích. Jsme dopovaní milióny kilogramů ročně!

Na všech produktech obsahujících aspartam by měla být následující výstraha:
POZOR! TENTO PRODUKT OBSAHUJE JEDOVATOU CHEMICKOU SLOUČENINU: DRŽET MIMO DOSAH LIDÍ! GENOCIDNÍ! CO MŮŽETE UDĚLAT? ŘÍKEJTE TO VŠEM!

Co dodat? Není nám známo, že by v kterékoli evropské zemi proběhly kontrolní pokusy týkající se toxicity aspartamu. Evropská unie i ostatní země tedy ve slepé důvěře, či z pohodlnosti nebo z politicko-ekonomických zájmů, jako obvykle jednoduše převzaly vysoce sporný rezultát americké FDA. Je na každém z nás, jaké si z toho vezme poučení.

Vytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009