O živé stravě
leden 2016

Většina lidí dnes žije se stálou myšlenkou na nemoci, které se natolik staly součástí našich životů, že jejich příchod považujeme za normální a nezbytné, dokonce je jako přirozenost očekáváme.

Cílem Školy živé stravy je ukázat možnost změny v našem myšlení a přijmout nový pohled na naše zdraví a život. Přijmout myšlenku o přirozenosti dokonalého zdraví jako součást našeho života. To je dynamický stav těla a mysli, jenž umožňuje člověku prožít život v jeho plnosti.

Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud se začneme podrobněji zajímat o to, jakou stravu dopřáváme svému tělu, zjistíme, jak velký význam má tato změna pro náš duchovní růst. Součástí je i výše zmíněné vědomí našeho dokonalého zdraví. Začneme chápat, že přibývající věk nesouvisí s častějším pobýváním v lékařských ordinacích a zařízeních a s konzumací chemických pilulek, právě naopak, umožňuje nám stále hlubší chápání zákonitostí života díky vlastním prožitkům a zkušenostem. Vnímáme možnost prožít svůj čas života, který jsme dostali nezištně darem, v tvůrčí plnosti života.

Syrová - živá strava je jednou z cest, jejímž prostřednictvím můžeme v dokonalém zdraví žít, či jej zpětně získat. Je původní stravou, jež nám byla na počátku lidských věků pro zdravý život dána. Potraviny jsou ve své přírodní podobě přímo nabité uspořádánými informacemi o zdraví. Vaření a jiné úpravy narušují a ničí většinu této jejich uspořádanosti. Spolupůsobení – synergie důležitých a pro život nepostradatelných látek závisí na tom, jestli budou do našeho těla vpraveny v syrových a neupravených potravinách. Během vývoje se vyvinul přesný mechanismus, jenž je umožňuje důkladně využít jen v jejich přírodní formě.

Pokud se naše strava odkloní od toho, na co byla geneticky naprogramována, dochází postupně k podvýživě. Nejdříve dochází ke strádání na buněčné úrovni (buněčná podvýživa), poté postupně ke zhoršování imunitního systému a nakonec k propuknutí nemoci.

Je nutné zaměřit svou pozornost na tyto příčiny vzniku nemocí, postupně změnit své stravovací návyky a přijmout fakt, že naše zdraví je v přímém spojení s komplexností a čerstvostí potravin, jež konzumujeme. Konzumace syrové- živé stravy je stylem života, jehož čas nadešel.

Co to tedy je živá strava? Základem k udržení života v plném zdraví a výkonnosti je a zůstane rostlinná strava v podobě ovoce, zeleniny a ořechů v tom stavu, v jakém vyrostly. Příkaz k udržení života zní: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm (kniha Genesis I/29).

Je to tedy naprosto přírodní strava, nevařená, bez konzervantů, barviv a bez genetických úprav.

Člověk se však ve svém vývoji zpronevěřil syrové stravě. Lákavou barvu přírodních plodů nahradil lákajícími barevnými obaly potravinářských produktů. Mluvím o produktech, neboť s potravinami mají pramálo společného. Tepelnou úpravou zpracované přírodní potraviny jsou jejichzákladem. Barviva, regulátory, emulgátory, konzervanty a různá dochucovadla zlepšují jejich chuťové a vzhledové vlastnosti a zvyšují jejich trvanlivost. A trh je těmito produkty přímo přesycen.

Místo do ovocného sadu s košíkem v ruce vjíždíme s košem do uzavřeného komplexu budov s umělým osvětlením. Různé slevy a reklamní letáky nás vedou k často zbytečným nákupům potravinářských produktů. Avšak jediné, co nám tato strava přinese, jsou nadbytečné kalorie, což vede postupně ke vzniku nemocí.

To vše je součástí rozvíjející se civilizace. Civilizace nám nabízí spousty dobrých věcí, ale také spousty věcí, jež sebou nese „konzumní život“ a které nám ubírají zdravi.
Z televizní obrazovky na nás neustále působí reklamy (reklama: re = z řečtiny „opakovat“, opakovaný klam). Necháváme na sebe působit informace, které v nás mají vyvolat zlobu, strach, smutek a obavy. Často pak řešíme tyto nálady konzumací zmíněných produktů a dostáváme se postupně do začarovaného kruhu. Neboť pak si přichází na své farmaceutický gigant. Na zdravotní problémy způsobené potravinářskými produkty nabízí léky na vše, kýchnutím počínaje. Přichází si na své i kosmetický průmysl, nabízí změnu tváře, případně celé postavy a nápravu toho, co způsobila nabídka průmyslu potravinářského. Všechno je plné klamu o nás, ztrácíme svou pravou tvář a nadměrnou péčí o její umělé vytvoření přicházíme o čas, který je určen pro náš duchovní vývoj.

Život nám však stále nabízí šance a jednou z nich je mít dobré zdraví. Je jen na nás, zda těmto nabídkám nasloucháme a zda je do svého života dokážeme přijmout. Můžeme se opět těšit nesmírně pevnému zdraví, oprostíme-li se od nesprávného způsobu výživy a navrátíme-li se k prapůvodnímu výživovému směru.

Úryvek z knihy "Škola živé stravy - easy raw food"

Knihu s mými prvními recepty si můžete objednat jako e-book na stránkách Živé potěšení

VytisknoutNávštěva:
©etikoterapie2009