Krevní skupiny

Vaše krevní skupina je klíčem, který odemyká dveře k tajemství zdraví, nemoci, dlouhověkosti, tělesné vitality a emoční síly. Vaše krevní skupina určuje vaši náchylnost k chorobám, je vodítkem k tomu, jaké potraviny byste měli jíst a jak byste měli cvičit. Je určujícím faktorem vaší energetické hladiny, účinnosti, s jakou spalujete kalorie, vaší emoční odpovědi na stres a dokonce snad i vaší osobnosti.

Spojitost mezi krevní skupinou a dietou může znít přehnaně, ale není to tak. Už dlouho jsme věděli, že chybí článek v našem chápání procesu, který vede buď na cestu zdraví nebo na zasmušilou stezku nemoci. Musí existovat důvod, proč je tolik paradoxů v dietních studiích a přetrvávání nemoci. Musí také existovat vysvětlení, proč někteří lidé jsou schopni při jednotlivých dietách zhubnout, zatímco jiní ne, proč si někteří lidé udrží vitalitu do vysokého věku, zatímco jiní jsou narušení po duševní i fyzické stránce. Rozbor krevních skupin nám ukázal způsob, jak tyto paradoxy vysvětlit.

Krevní skupiny jsou tak zásadní jako samo Stvoření. V mistrovské logice přírody sledují krevní skupiny nepřetržitou cestu od nejranějších dob vzniku lidstva do současnosti. Jsou zápisem našich dávných předků na nezničitelném pergamenu historie.

"Věřil jsem, že žádní dva lidé na povrchu Země nejsou stejní; žádní dva lidé nemají stejné otisky prstů, stejné otisky rtů nebo stejné zabarvení hlasu. Žádné dva lístky trávy ani sněhové vločky nejsou stejné. Protože jsem cítil, že všichni lidé se vzájemně liší, myslel jsem si, že není logické, aby jedli stejné potraviny. Pochopil jsem, že vzhledem k tomu, že je každý člověk uzavřen v jiném těle s různými silnými a slabými stránkami a různými požadavky na výživu, je jediným způsobem, jak si uchovat zdraví a vyléčit choroby, přizpůsobit se těmto jednotlivým specifickým potřebám pacienta. " James D’Adamo

Krev je život sám.

Je to základní síla, která podporuje moc a tajemství zrození, hrůzu nemoci, války a smrti. Celá civilizace byla vybudována na pokrevních svazcích. Závisely na nich kmeny, rodové klany i monarchie. Bez krve nemůžeme existovat.

Krev má magickou sílu. Krev je mystická. Prochází historií lidstva jako hluboký náboženský a kulturní symbol. Dávní lidé ji smíchávali a pili na znamení jednoty a věrnosti. Od dávných dob konali lovci rituály ve snaze uchlácholit duchy zvířat, které zabili, obětováním zvířecí krve a pomazáním obličejů a těl zvířecí krví. Krev jehňat byla dávána na chatrče zotročených Židů v Egyptě, aby si jich Anděl smrti nevšímal. O Mojžíšovi se říká, že na své výpravě přeměnil vody Egypta v krev, aby osvobodil svůj lid. Symbol krve Ježíše Krista je po téměř dva tisíce let základem většiny posvátných křesťanských rituálů.

Krev vyvolává tolik bohatých a posvátných představ proto, že je ve skutečnosti tak mimořádná. Zvláštní. Nejenže je podstatou komplexu transportních a obranných systémů, které jsou nezbytné pro naši základní existenci, ale je také základním principem humanity - kukátkem, přes které můžeme sledovat nesmělé stopy naší pouti. V posledních čtyřiceti letech jsme byli schopni použít biologické znaky, jako je krevní skupina, k mapování pohybu a seskupování našich předků. Pochopením toho, jak se tito dávní lidé adaptovali na změněné podmínky v důsledku změn klimatu, mikrobů a výživy, se dozvídáme mnoho o nás samých. Změna klimatu a dostupnost určitých potravin vedly ke vzniku nových krevních skupin. Krevní skupina je nepřetržený provázek, který váže jednoho člověka k druhému.

Konečně rozdíly v krevních skupinách odrážejí schopnost člověka přizpůsobovat se různým změnám prostředí. Ve velké části případů tyto změny ovlivní trávicí a imunitní systém: kousek zkaženého masa vás může zabít, pořezání nebo poškrábání může být příčinou smrtelné infekce. Přesto lidská rasa přežila. A příběh tohoto přežití je neoddělitelně spojen s naším trávicím a imunitním systémem. A pravě tyto dva systémy jsou příčinou, že existuje tolik rozdílů mezi krevními skupinami.

Typologie krevních skupin

Evoluční změny narušily imunitní systém a trávicí trakt lidí, což vedlo k vývoji krevních skupin. Ale systém duševní a emoční odpovědi byl těmito evolučními změnami také narušen a s tímto narušením se objevily velmi rozdílné psychologické vzorce a vzorce chování, tzn. že podle krevní skupiny můžeme usuzovat na určitou charakteristiku osobnosti. Máme tedy další hledisko, podle kterého můžeme usuzovat na povahu druhého člověka - jeho krevní skupinu.

K nejčastějším otázkám při seznámení patří: Kolik je vám let? Čím se živíte? Kde jste studovat? Byl jste už ženatý, vdaná? Kolik máte dětí? Jaké máte auto? Lyžujete rád? V jakém jste znamení? ...

Všechny tyto otázky klademe proto, že chceme soustředit poznatky. Když máme znalosti, cítíme, že známe i způsob, jak řídit budoucí vzájemná setkání. Proč se ale neptáme na krevní skupinu? Když se dozvíme např., v jakém znamení je osoba narozena, vyvodíme ostatní, co je spojeno se systémem astrologických znamení. Pokud chceme ale těmto poznatkům, spojení mezi vesmírným tělesem a osobností někoho, přikládat nějakou důvěryhodnost, pak musíme připustit také výchovné působení rodičů nebo zděděné geny, a nebo krevní skupinu. Krev je biologickým faktorem, který je nedílnou součástí lidského těla. Můžeme s jistotu říci, co znamenají krevní skupiny - jak na sebe vzájemně reagují, jaké jsou jejich charakteristiky, jak lidé s různými krevními skupinami jednají, jaké mají pocity, jaký je jejich vzájemný přístup.

Existuje však další, a to ten nejdůležitější důvod, proč studovat typologii krevních skupin. Zjistíte mnohé o sobě. Vždyť o co jiného jde, než porozumět sám sobě a pochopit, jaký jsem, jaké mám přednosti a slabiny, co je mi dáno a čeho jsem schopen dosáhnout, zkrátka dozvědět se další kostičku na naší cestě životem.

Výživa dle krevních skupin

Možná si řeknete: „Co je to za nesmysl, stravovat se podle své krevní skupiny?“ Ale možná po přečtení kapitoly o historii krevních skupin a jejich evoluci budete zvědaví, jestli a co je na tom pravda. Tak do toho.

Pouhým okem vypadá krev jako homogenní červená tekutina. Ale není. Je složena z mnoha různých elementů, známe červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a krevní plazmu, ve které jsou ochranné látky imunitního systému. Funkcí imunitního systému je, jednoduše řečeno, rozlišit „vlastní“ a zničit „cizí“. Z tohoto pohledu je vaše tělo jako velká párty jen pro zvané. Jestliže případný host má správnou pozvánku, umožní mu bezpečností stráž vstoupit a pobavit se. Jestliže mu pozvánka chybí nebo je falešná, host je násilím odstraněn.

Příroda obdařila náš imunitní systém velmi komplikovanými metodami k určování, zda je určitá látka tělu cizí nebo vlastní. Jedna z poznávacích metod používá chemické látky zvané antigeny, které se nacházejí na buňkách našeho organismu. Jedním z nejmocnějších antigenů v lidském těle je právě antigen, který určuje krevní skupinu. Každá krevní skupina má odlišný antigen s osobitou chemickou strukturou - krevní skupina A má na červených krvinkách antigen A, B antigen B, AB antigen A i B a krevní skupina O nemá žádný antigen.

Když antigen vaší krevní skupiny rozpozná, že do organismu vstoupil cizí antigen, hlavním úkolem je vytvořit protilátky proti tomuto cizímu antigenu. Tato protilátky vznikají s cílem navázat a upevnit cizí antigen a umožnit tak jeho destrukci. Když se protilátka náhodně setká s antigenem mikrobiálního vetřelce, dojde k reakci, která se nazývá aglutinace, shlukování. Protilátky se navážou na virový antigen a učiní jej velmi přilnavým. Když jsou buňky, viry, parazité a bakterie aglutinovány, lepí se dohromady a vytvoří shluk, což usnadní jejich likvidaci.

Bylo zjištěno, že mnoho potravin má schopnost aglutinovat krvinky určitých krevních skupin, zatímco jiných ne. To znamená, že potraviny, které mohou být škodlivé pro krvinky jedné krevní skupiny, mohou být vhodné pro krvinky jiné skupiny. A právě tento objev určuje vědeckou souvislost mezi krevními skupinami a stravou!

Mezi potravou, co jíte, a vaší krví dochází k chemické reakci. Víme to díky faktorům nazvaným lektiny. Lektiny, různorodé bílkoviny obsažené ve velkém množství v potravě, mají aglutinační vlastnosti, které působí na vaši krev. Když jíte potraviny obsahující lektiny bílkovinné povahy, které jsou neslučitelné s antigenem vaší krevní skupiny, lektiny napadnou orgán nebo celý systém a začnou v této oblasti aglutinovat buňky. Jakmile se jednou narušená lektinová bílkovina usadí na nějakém místě v organismu, má „magnetické“ účinky na buňky v této oblasti. Způsobuje jejich shlukování, a tak se tato místa – např. orgány, stanou cílovou strukturou určenou k likvidaci, stejně jako by byly cizími vetřelci. Toto shlukování může být příčinou syndromu dráždivého tračníku ve střevech nebo cirhózy jater.

Většina lektinů obsažených ve stravě není přímo život ohrožující. Devadesát pět procent lektinů, které se vstřebají z naší typické stravy, je vyloučeno z organismu. Ale nejméně pět procent se vstřebá do krve, kde reagují s červenými a bílými krvinkami a poškozují je, a to každý den po několik desítek let. Někdy ale i minimální množství lektinu je schopné aglutinovat obrovský počet buněk, jestliže reaguje s určitou krevní skupinou.

Řešením je vyhnout se lektinům, které aglutinují přímo vaše buňky - a to je určeno krevní skupinou.

Vytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009