Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Přínos etikoterapie

Etikoterapie skutečně léčí. Dochází k uzdravení ducha i těla a příznaky nemocí zmizí. Touto metodou lze léčit problémy žlučníku, žaludku, trávení, bolesti páteře, hlavy, poruchy spánku a jiných, kde současná medicína selhává.

Oproti oficiální medicíně tato terapie nic nestojí, je velmi efektivní a prosazuje celkový pohled na člověka – tělo, duši i ducha. Jelikož stále přibývá chronicky nemocných lidí, je docela jisté, že tato metoda bude mít více a více příznivců.

Cesta etikoterapie by měla směřovat k přijetí na úrovni rodiny. Pochopení jejího významu umožní rodičům vychovávat děti k zodpovědnosti sami za sebe, tím i za své zdraví.

V minulosti lidé více respektovali přírodní zákony. Vědní obory teprve čekaly na svoje objevy a svůj rozvoj.

Roční období určovaly způsob života. Většinu roku strávili lidé venku v přírodě, takže jí více rozuměli, chápali více souvislosti zákona příčiny a následků. Jak po stránce vědomostní, tak i zdravotní. Potrava byla ryze přírodní, tak jak ji příroda pro člověka stvořila. Splňovala tedy všechny podmínky výživy.

Lidé žili ve společných příbytcích a neuzavírali se před druhými (sami před sebou). Komunikace byla rozvinutá, lidé se sdružovali při různých příležitostech. Společné rozhovory, smích, tanec a zpěv - i boj - byly prostředky, které vedly k vyplavení vnitřních emocí a tím k uvolnění mysli i těla. Byl to přirozený ozdravný proces, který by měl detoxikační charakter – mysli a těla.

Děti se rodily do náruče matek. Od útlého mládí žily v prostředí přírody a poznávaly její zákony. Jedly přirozenou domácí stravu, vyrůstaly ve společných hrách s vrstevníky, znaly své příbuzenstvo. Výchova probíhala láskyplně, ale na druhou stranu také vedla děti již od mládí k životní zodpovědnosti.

Dnes se člověk rodí mezi bílé pláště a klasická medicína se stává jejich stálým životním partnerem. Za účasti bílého pláště zase život opouští. Matky své děti „chrání“ před dotykem s přírodou, aby se „od ní neumazaly“, takže si nemohou ani vytvořit imunitu vůči životnímu prostředí. Hry s vrstevníky se zužují na komunikaci přes internet a hry na počítači.

Strava je většinou ve stylu „fastfood“ (pizza, hamburger), která nahrazuje domácí vaření. Příbuzenstvo většinou děti neznají, neboť na setkávání „není čas“. Rodinné vztahy – láska - jsou pro nedostatek času vyvažovány materiálními hodnotami, a tak z úrovně duchovní přecházejí do úrovně hmotné. Prostor pro duchovní vývoj dítěte je zaplněn (přeplněn) hmotnými věcmi.

Štěstí a radost jsou nabízeny ve formě hmotných statků, což však vede často k porušení etiky (podvody, krádeže, lhaní, podlézání atd.). U dítěte se tak vytváří vnitřní konflikty (dostává se do rozporu samo se sebou), které vedou k disharmonii vztahů v rodině.

Svět je plný reklam, které již od mládí vedou člověka k mylným informacím o světě a vymezení jeho osobního prostoru v něm (re klama = opakovaný klam). Farmaceutický gigant nabízí léky na vše od kýchnutí počínaje, kosmetický průmysl nabízí změnu tváře, případně celé postavy a nápravu toho, co způsobí nabídka průmyslu potravinářského. Všechno je plné klamu o nás, ztrácíme svou pravou tvář a péčí o její vytvoření přicházíme o čas, který je určen pro náš duchovní vývoj. Vše je plné chemie a tato chemie nesouzní s chemickými procesy našeho těla. Příroda nás obdařila imunitou, která nám má pomoci žít a přežít v jejím prostředí. Jak jsme nepochopili záměry přírody a sami sebe, dokazujeme stále ve svých „vědeckých“ přístupech ke svému životu. Jen to, co vytvořila pro nás příroda jako pro svoje děti, jsme schopni přijmout. Co vytvořila věda je ukázkou, kdy se rozum stal špatným pánem srdce. A tak nám naše mysl ukazuje prostřednictvím narušených vztahů a jejich projevů na fyzickém těle následky našich kroků proti přírodě a tím i proti nám.

Přírodní zákony nám ukazují pravdivost světa a pokud je respektujeme, žijeme v Pravdě.

Až znovu člověk pochopí, že je zde proto, aby dokázal žít tento život v souladu těla a duše, až najde v sobě pokoru, bude to návrat k jeho podstatě - Jednotě Bytí.

Etikoterapie je jednou z cest, které mohou člověka k této podstatě zpětně dovést.

©Anna

Návštěva:
©etikoterapie2009