Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Jak postupně degenerujeme

Tělo stále hledá svou harmonii, rovnovážný stav vzhledem k okolí a prostředí, v němž žije. A tak si normální průběh věcí vyžaduje, aby se naše fyzická kondice, naše v těle nahromaděné přebytky nějak zneutralizovaly, tj. aby se vyloučilo nebo někam usadilo to, co přichází navíc a co tělo není schopno normálními cestami vyloučit. Rakovina či různé degenerativní choroby nevznikají náhle, z ničeho nic. Jde o dlouhodobý stav. Podívejme se na jednotlivé vývojové etapy tohoto procesu, zvláště ve vztahu k eventuálnímu rozvoji rakoviny.

1. NORMÁLNÍ ELIMINACE (NORMÁLNÍ VYLUČOVÁNÍ)

Normální vylučování se děje močí, stolicí, dýcháním, pocením. Tělo se zbavuje škodlivin také prostřednictvím aktivity fyzické, duševní a emocionální. Emoce, jako např. zlost, jsou uvolňováním (vylučováním) velice silných nadbytků a výstřelků. Ženy mají proti mužům speciální výhodu. Vylučují své přebytky též menstruační krví a tím se udržují ve zdravějším stavu.

Všechny tyto procesy se dějí průběžně během celého života. Jestliže naše výstřelky ve stravování - a tudíž i naše přebytky jsou mírné co do množství, pak procházejí svou normální eliminační cestou bez otřesů. Jsou-li ovšem podstatné, nemohou být eliminovány normálními cestami. A pak se objeví různé formy eliminací nenormálních.

2. NENORMÁLNÍ ELIMINACE (NENORMÁLNÍ VYLUČOVÁNÍ)

Nenormální vylučování se objevuje čas od času a projevuje se přitom různými příznaky. Např.: Horečkou, kašlem, průjmem, častým močením, abnormálním pocením nebo mrazením, třesem nohou atd. Nenormální typ eliminace nebo zbavování se přebytků (škodlivin) se může dít také cestou nenormálních myšlenek a emocí. Takto se projevuje řada různých chorob, jimiž se tělo snaží očistit, nastolit rovnováhu. V mnoha ta případech se stane, že množství přijímaných škodlivin překročí kapacitu těchto eliminačních způsobů a tak nakonec dojde k vylučování přebytků pomocí kůže.

3. VÝVOJ KOŽNÍCH NEMOCÍ

Nejčastější příčinou kožních chorob, tj. eliminací přebytků za pomoci kůže, jsou živočišné produkty: maso, vejce a mléčné výrobky. Za nimi pak následuje cukr, koncentrované ovocné šťávy, olej, instantní výrobky a další potraviny s obsahem různých chemických látek. Když přistupujeme k léčení kožních nemocí, nesmíme se snažit potlačovat to, čím se projevují. Naopak měli bychom tento způsob vylučování, očišťování všemi způsoby podpořit, a tak odstranit pří činu tohoto problému. Nemoci kůže nejsou většinou příliš vážné. To proto, že ve většině případů odplavování toxinů dovoluje vnitřním orgánům a tkáním dál bez problémů fungovat. Nicméně, jestliže v takovém případě pokračujeme dál s našimi stravovacími výstřednostmi, tělo je začne ukládat.

4. UKLÁDÁNÍ

V tomto stádiu přesahuje množství přebytků vylučovací kapacity našeho těla a začíná ukládání. Přebytky mají tendenci ukládat se na periférii našeho těla, obvykle v oblastech, které mají styk s vnějškem.

A) S i n u s y (vedlejší nosní dutiny)
V sinusech se škodlivé přebytky usazují nejčastěji. Často se tu usazuji hleny, protože pak mají možnost vylučovat se nosem nebo očima. V mnoha případech, když se do nosních dutin dostane prach nebo pyl, zahleněné sliznice reagují velice silně. To proto, aby vyloučily co nejvíce usazenin. Takovéto reakce jsou známé jako senná rýma nebo alergie. Nejsou ničím jiným než jedním z mechanismů eliminace.
B) Vnitřní ucho
Ve vnitřním uchu se při nesprávné výživě usazuje hlen a tuky. Obojí může vést k častým bolestem a sluchovým potížím.
C) Plíce
Různé škodlivé přebytky se často akumulují v plicích.
D) Prsa
Přebytky se hromadí v prsou ve formě hlenu a usazenin mastných kyselin. Usazeniny se proměňují v cysty.
E) Střeva
V mnoha případech se škodlivé přebytky začínají hromadit ve formě hlenů a mastných usazenin, které pokrývají střevní stěny. To často vede k dilataci (rozšíření) střev. Důsledkem je nadmuté břicho.
F) Ledviny
V oblasti ledvin se často usazuje hlen a mastné kyseliny, protože ledviny mají spojení s vnějškem prostřednictvím močového měchýře a močových cest. Problémy nastávají, když již tyto látky nemohou procházet jemnou sítí buněk uvnitř orgánů. V této fázi často ledviny hromadí tekutinu a chronickým způsobem dilatují. Proces vylučování je tím ztížen a tak se přebytečné tekutiny často hromadí v nohou a způsobují otoky a opakovanou slabost. Současně se pacient v tomto stadiu často nadměrně potí.
G. Pohlavní orgány
U mužů se přebytky nejčastěji usazuji v prostatě, která proto často zbytní, rozšíří se. Ve žláze nebo v jejím okolí se utvoří usazeniny tuků nebo cysty. Tento stav je jednou ze základních příčin impotence. Aby se znovu vrátila schopnost normální sexuálního styku, musí si muži dávat pozor, aby se nepřejídali. Protože i sexuální orgány ženy komunikují s vnějškem, usazuji se tam přebytky velice často. To obvykle vede k tvorbě vaječníkových cyst a k uzávěru vejcovodů. Hlen a tukové usazeniny ve vaječnících a vejcovodech v mnoha případech znemožňují setkání vajíčka a spermie. Důsledkem toho bývá neplodnost. Pokud se budeme léčit pouze symptomaticky (operace, léky) a nezměníme přitom způsob výživy, nezbytně se dostaneme do dalšího stadia.

5. SKLADOVÁNÍ

V této fázi se přebytky nejrůznějším způsobem hromadí hlouběji uvnitř těla a okolo vnitřních orgánů. Ty pak nemohou normálně fungovat. Pokud je postižen systém oběhový, pak se přebytky často akumulují okolo srdce, uvnitř srdce a v samotné srdeční tkáni. Ukládání se může zároveň dít i v tepnách a okolo nich. Tyto tukové usazeniny snižují schopnost srdce normálně pracovat a ztěžují hladký průtok krve krevním řečištěm. Konečným důsledkem bývá často srdeční záchvat. Hlavní příčinou jsou potraviny bohaté na nasycené tuky (potraviny živočišného původu). V organismu se konzumované bílkoviny, sacharidy (uhlovodany) a tuky často vzájemně proměňují podle množství té které konzumované skupiny a podle momentálních potřeb našeho těla. Sníme-li o něco více, než právě potřebujeme (více bílkovin, sacharidů nebo tuků), pak se přebytek normálně vyloučí. Nicméně, často je přebytek takový, že překročí eliminační kapacity těla. Pak je uložen ve formě glycidů v játrech, ve formě bílkovin ve svalech a ve formě tukových usazenin v celém těle.

6. CHRONICKÁ DEGENERACE KRVE A LYMFY, VEDOUCÍ K RAKOVINĚ

Je-li krev zatěžována tuky a hlenem, začnou se tyto přebytky hromadit v různých orgánech. Pokud je to v plicích a ledvinách, které bývají postiženy nejdříve, pak je jejich filtrační schopnost snížena a krev není dostatečně zbavována zplodin látkové výměny. Tato situace způsobuje, že se kvalita krve zhoršuje a že zhoršení zasáhne i lymfatický systém. Různé operace, hlavně odnětí mandlí, také přispívají ke zhoršeni kvality lymfatického systému, protože snižují jeho samočistící schopnost. Špatná funkce střev také může přispívat k degeneraci a zhoršování kvality krve. Rakovina se vyvíjí jako důsledek celkové degenerace kvality krve a lymfy.

www.doktorka.czVytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009